Polka w gabinecie medycyny estetycznej – co chciałaby poprawić w swoim wyglądzie?

Chcemy zachować młodość, czyli co Polka chciałaby poprawić w swoim wyglądzie?

Zdecydowana większość, bo aż 82% Polek interesuje się sposobami i metodami, aby utrzymać młody wygląd lub go poprawić. Najbardziej zainteresowane kwestią utrzymania młodego wyglądu są najmłodsze respondentki – w wieku 18-29 lat (92%).

 

Stosunkowo najrzadziej sposobami zachowania młodego wyglądu interesują się kobiety w wieku 50-55 lat (74%) oraz 60 i więcej lat (77%). Im wyższe wykształcenie, tym większe zainteresowanie utrzymaniem młodego wyglądu deklarują osoby badane. Deklaruje je 68% kobiet z wykształceniem podstawowym, 82% z wykształceniem zawodowym lub średnim oraz 88% z wykształceniem wyższym.

 

 

Co Polki chciałaby poprawić w wyglądzie twarzy?

Na pierwszym miejscu Polki stawiają przede wszystkim poprawę wyglądu i kondycji skóry (66%). Co dziesiąta Polka (8%) chciałaby poprawić nos, a 4% chciałoby poprawić usta.

 

Co czwarta (23%) respondentka nie chciałaby nic zmienić w swojej twarzy. Odsetek Polek, które nie chciałyby nic poprawiać w swojej twarzy rośnie wraz z wiekiem od zaledwie 15% wśród dwudziesto i trzydziestolatek do 37% wśród pań w wieku 60 lat i starszych.

 

Zmianami w swojej twarzy zainteresowane są bardziej kobiety z wykształceniem wyższym (84%) niż z podstawowym (69%). Najmłodsze respondentki (18-29 lat) nieco częściej od pozostałych chciałby poprawić nie wygląd i kondycję skóry, ale nos (14%) i usta (6%).

 

 

Co Polka chciałaby poprawić w swoim ciele i sylwetce?

Polki deklarują, że najczęściej chciałyby skorygować brzuch (43%) oraz uda (24%). Pośladki i nogi poprawić chciałoby po 15% Polek, 12% poprawiłoby piersi, a po 11% szyję i dekolt.

 

Tylko co piąta (19%) respondentka nie zmieniłaby nic. Odpowiedź na to pytanie zależy również od wieku. Nic w swojej sylwetce nie zmieniłoby jedynie 5% 18-29-latek i co dziesiąta (10%) trzydziestolatka. Odsetek ten wzrasta do 33% wśród pań w wieku co najmniej 60 lat. Najmłodsze respondentki najczęściej chciałby zmienić uda, brzuch i pośladki. Wraz z wiekiem wzrasta liczba kobiet, które chciałby poprawić sobie dekolt lub szyję. Coś w swoim ciele/sylwetce poprawiłoby chętnie aż 88% kobiet z wykształceniem wyższym i tylko 54% z wykształceniem podstawowym.

 

 

Jak popularne są zabiegi medycyny estetycznej?

Co trzecia (35%) respondentka nie korzystała jeszcze z takich usług, ale rozważa taką możliwość. W roku 2011 z usług medycyny estetycznej korzystało 6% Polek, jednak zainteresowanie i popularność zabiegów medycyny estetycznej systematycznie rosną.

 

Z usług gabinetu medycyny estetycznej korzystały najczęściej trzydziestolatki (11%) oraz czterdziestolatki (8%). Rzadziej natomiast poddawały się takim zabiegom 18-29-latki (4%), 50-59-latki (6%) oraz kobiety w wieku 60 i więcej lat (4%). Zabieg medycyny estetycznej wykonało 14% badanych z wykształceniem wyższym, 4% ze średnim, 6% z zawodowym i mniej niż co setna z podstawowym. Zabiegowi takiemu poddało się 11% respondentek z miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 7% z miast 50- 100 tys., 5% z miast do 20 tys. i 3% ze wsi.

 

Te same grupy respondentek, które najczęściej korzystają z medycyny estetycznej – trzydziesto (45%) i czterdziestolatki (44%), z wyższym wykształceniem (40%) wyrażają największe zainteresowanie skorzystaniem z niej w przyszłości. Dodatkowo częściej od ogółu chciałyby poddać się takim zabiegom 18-29-latki (54%) i panie z wykształceniem średnim (42%).

 

 

Polecane artykuły: