Rozmowa lekarza z pacjentem

Nić zrozumienia pomiędzy lekarzem a pacjentem wpływa na stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarskich. Bardzo często na skuteczność terapii wpływa nie sam dobór zapisanych leków, lecz zrozumienie, zaakceptowanie i wypełnianie zaleceń lekarza w zakresie postępowania po zabiegu, diety, trybu życia, rezygnacji z nałogu. Właściwie przeprowadzona rozmowa lekarza z pacjentem jest kluczem do sukcesu.

 

 

Od diagnozy do skutecznego leczenia

Z punktu widzenia lekarza priorytetem często jest zdiagnozowanie pacjenta i zaproponowanie terapii. Z punktu widzenia pacjenta najważniejsza będzie ocena efektów leczenia. Ponieważ uzyskanie efektów jest oddalone w czasie, to w początkowym okresie ważne jest nawiązanie emocjonalnej relacji z pacjentem. Dlatego ważne jest dążenie do partnerstwa i dialogu z pacjentem, zrozumienie potrzeb, co najłatwiej można osiągnąć rozmową.

 

 

Rozmowa lekarza z pacjentem

Jakie są podstawowe cele dialogu lekarza i pacjenta?
Z punktu widzenia lekarza to przede wszystkim:

  • przeprowadzenie wywiadu, aby ustalić diagnozę i zaproponować optymalną formę terapii
  • uświadomienie pacjentowi korzyści, płynących z zastosowania uzgodnionej formy leczenia/zabiegów
  • ustalenie i rozwianie obaw pacjenta
  • zbudowanie wizerunku eksperta w oczach pacjenta.

Z punktu widzenia pacjenta podstawowe cele to1:

  • oczekiwanie zainteresowania, wysłuchania i zrozumienia problemu, z którym pacjent zgłasza się do lekarza
  • chęć znalezienia oparcia, ale i autorytetu
  • rozwianie niepokoju dotyczącego skutków terapii, działań niepożądanych, możliwych powikłań.

 

 

Dlaczego to takie ważne?

Skuteczna komunikacja lekarza z pacjentem w 60%2 decyduje o sukcesie jego praktyki. Rozmowa lekarza z pacjentem, szczególnie podczas pierwszej wizyty może wzbudzić w pacjencie poczucie zaufania i bezpieczeństwa i mieć wpływ na kontynuację leczenia. Krótka rozmowa może wzbudzić na tyle duże zaufanie do lekarza, że pacjent wyrazi zgodę na wykonanie zabiegów w szerszym zakresie niż podstawowy. W trakcie rozmowy lekarza z pacjentem warto jest ustalić najpierw motywację pacjenta i do niej dopasować odpowiednią argumentację.

 

 

Jak pytać

Zadawanie pytań przez lekarza jest alternatywą do najprostszego pouczania, co zwiększa koncentrację pacjenta, pozwala uzyskać od niego więcej informacji, pokazuje zainteresowanie pacjentem i szacunek do jego problemów, czyli ułatwia zbudowanie pozytywnej relacji. Najlepsze efekty może lekarz uzyskać, stosując tzw. otwartą komunikację3. Jej podstawą jest dialog, który umożliwia lekarzowi poznawanie pacjenta poprzez słuchanie, a tym samym swego rodzaju „diagnozowanie” jego zapotrzebowania na informacje o chorobie.

 

 

Jak informować

Ważne jest, aby przekazywane przez lekarza informacje nie generowały dodatkowego stresu, a zwiększały i porządkowały wiedzę o planowanej terapii. Warto zwrócić uwagę na niezbyt wysoki stopień szczegółowości. Informacja zbyt szczegółowa i wyczerpująca, przekazana jednorazowo może nie zostać przez pacjenta zrozumiana. Dzięki temu poziom współpracy ze strony pacjenta jest większy,a pozom niepewności i obaw – mniejszy.

 

 

Polecane artykuły

 

 

Zapraszamy na szkolenia w OLLIE

 

 

Źródła:

  • 1http://www.mp.pl/komunikacja/lekarz-pacjent/podstawy_skutecznej_komunikacji/show.html?id=66891
  • 2„Jak rozmawiać z pacjentem”, Mariusz Oboda, Magazyn Twój Przegląd Stomatologiczny, 09.2005, str. 83
  • 3http://www.med-biznes.pl/materialy/info/pliki/25.pdf