Szkolenie z przeszczepu włosów

Szkolenie z przeszczepu włosów-metoda Safer™

Szkolenie z przeszczepu włosów przeznaczone jest dla lekarzy, którzy chcą praktycznie opanować wykonywanie zabiegów transplantacji włosów metodą SAFER™.
Po ukończeniu szkolenia lekarz będzie w stanie dokonać poprawnej kwalifikacji do zabiegu przeszczepu włosów oraz wykonywać zabiegi z wykorzystaniem urządzenia SAFER™.

 

Szkolenie z przeszczepu włosów

 
 

Program szkolenia

Część teoretyczna: 20% czasu szkolenia

 • Historia przeszczepu włosów
 • Dostępne metody przeszczepu, ich wady i zalety (STRIP, FUE, A-FUE, BHT)
 • Kwalifikacja do zabiegu przeszczepu włosów metodą SAFER™, kształtowanie właściwych oczekiwań pacjenta
 • Typowy przebieg rekonwalescencji pacjenta po zabiegu
 • Możliwe komplikacje po zabiegu
 • Niezbędne wyposażenie gabinetu

 
 

Część praktyczna: 80% czasu szkolenia

 • Przygotowanie urządzenia, gabinetu do zabiegu
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu przeszczepu włosów
 • Znieczulenie pacjenta
 • Pobranie włosów (obszar potyliczny)
 • Przygotowanie obszaru biorczego (obszar zakoli, obszar tonsury)
 • Implantacja włosów
 • Zaopatrzenie pacjenta po zabiegu

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskują imienne certyfikaty, umożliwiające prowadzenie zabiegów z przeszczepu włosów w technologii SAFER™.

 
 

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 9 godzin

Cena szkolenia: 3499 PLN

Maksymalna liczba uczestników: 3 osoby

 

ZAREZERWUJ SZKOLENIE