Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne z marketingu i prawa medycznego

Szkolenia indywidualne: marketing medyczny i prawo medyczne

 

Szkolenie indywidualne z prawa medycznego obejmuje:

 • Zgłoszenie przez lekarza problemów oraz zagadnień prawnych, do omówienia w trakcie indywidualnego szkolenia
 • Opracowanie przez prawnika problematyki zgłoszonej przez lekarza
 • Przeprowadzenie szkolenia, które obejmuje:
  • omówienie zagadnień i problemów zgłoszonych przez lekarza
  • przybliżenie podobnych przypadków wśród lekarzy
  • przedstawienie propozycji rozwiązania zgłoszonych zagadnień

 

Przykładowe tematy szkoleń prawnych:

Prowadzenie dokumentacji medycznej, roszczenia pacjentów po zabiegach, odpowiedzialność prawna lekarza, ochrona danych osobowych i inne.

 

Szkolenie indywidualne z marketingu usług medycznych obejmuje:

 • Zgłoszenie przez lekarza zagadnień biznesowo-marketingowych, do omówienia w trakcie szkolenia indywidualnego
 • Opracowanie przez trenera problematyki zgłoszonej przez lekarza
 • Przeprowadzenie szkolenia, które obejmuje:
  • omówienie zgłoszonych kwestii w formie wykładu/prezentacji
  • przeanalizowanie możliwych rozwiązań w formie warsztatów
  • wspólny wybór optymalnych działań do podjęcia

 

Przykładowe tematy szkoleń marketingowo-biznesowych:

Wprowadzanie nowej usługi do gabinetu, pozyskiwanie nowych pacjentów, planowanie działań marketingowych, wybór zakresu nowych usług w gabinecie i inne.

 

Dlaczego warto wybrać szkolenie indywidualne

Zapewniamy:

 • indywidualne podejście do zagadnienia,
 • poświęcenie się wyłącznie problemowi uczestnika szkolenia,
 • precyzyjne badanie przypadku.

 

W ramach szkoleń indywidualnych organizujemy zarówno szkolenia marketingowe, prawne, jak i szkolenia łączone.

 

Cena szkolenia indywidualnego:

799 PLN