Lekarz czy kosmetyczka – kto może wykonywać zabiegi medycyny estetycznej?

Specyfika zabiegów medycyny estetycznej

Zabiegi medycyny estetycznej zyskują w Polsce coraz większą popularność. Większość z tych zabiegów to zabiegi iniekcyjne, oparte na przerwaniu ciągłości tkanki skórnej. Często zdarza się, że zabiegi medycyny estetycznej można wykonać okazyjnie (pod względem cenowym) u kosmetyczek. Czy jednak kosmetyczka ma prawo wykonywania takich zabiegów?

 

 

Lekarze - wiedza i uprawnienia

Zacznijmy od definicji. Kim jest lekarz? Lekarz to osoba, która ukończyła studia medyczne, po odbyciu których odbyła praktykę, i posiada prawo wykonywania zawodu lekarza, potwierdzone odpowiednim rejestrem w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Lekarz posiada wiedzę i uprawnienia do leczenia ludzi i zwierząt. W tym do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie swojej specjalizacji(1). W zakresie umiejętności lekarza i lekarza dentysty znajdują się m. in. wykonywanie wstrzyknięć dożylnych, domięśniowych i podskórnych. Co więcej w przypadku pracy lekarzy mamy dokładne przepisy regulujące wymagania sanitarne co do ich gabinetów.

 

 

Kosmetolodzy i kosmetyczki

Odrębną grupę stanowią kosmetolodzy. Są absolwentami studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia. Kosmetolodzy mogą współpracować z lekarzami w zakresie zleconych im zabiegów, ale pod ich kierunkiem(2).

 

Kosmetyczka to technik usług kosmetycznych. Zgodnie z prawem nie może wykonywać świadczeń opieki zdrowotnej w podmiotach leczniczych. Podstawa programowa w kształceniu kosmetyczki zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r.) (2). Zgodnie z tym rozporządzeniem kosmetyczka ma prawo przeprowadzać zabiegi z zakresu kosmetyki zachowawczej, upiększającej, pielęgnacyjnej i zdobniczej.

 

Ani kosmetolodzy ani kosmetyczki nie mają uprawnień do wykonywania świadczeń medycznych(3).

 

 

Medycyna estetyczna - zabieg medyczny

Zabiegi polegające na wstrzykiwaniu toksyny botulinowej czy kwasu hialuronowego są zabiegami polegającymi na przerwaniu ciągłości tkanki skórnej. Co więcej – toksyna botulinowa jest preparatem zarejestrowanym jako lek (i stosowanym od wielu lat w różnych gałęziach medycyny) – odbiór toksyny botulinowej nie jest możliwy bez recepty podpisanej i podpieczętowanej przez lekarza. Dlatego też zabiegi medycyny estetycznej można wykonać legalnie u lekarza medycyny lub lekarza dentysty, ale u kosmetyczki będzie to zabieg wykonany z naruszeniem prawa.

 

Zgodnie z art. 58 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych bez uprawnień do rozpoznawania chorób lub ich leczenia może podlegać karze pozbawienia wolności do roku(3).

 

Lekarz czy kosmetyczka - kto może wykonywać zabiegi medycyny estetycznej?

Wybierając osobę, która ma przeprowadzić zabieg z zakresu medycyny estetycznej warto więc zwrócić uwagę, czy jest to lekarz medycyny estetycznej z doświadczeniem, potwierdzonym certyfikatami ukończenia szkoleń. I tak, jak po leki idziemy po lekarza, to tym bardziej to co mamy aplikowane w głąb skóry (i co powinno utrzymać się w niej przez okres 6 - 24 miesięcy) tym bardziej powinno być zabiegiem przeprowadzonym przez lekarza.

 

 

Źródła:

(1) http://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz

(2) http://www.medyczneprawo.pl/2014/04/03/kosmetyczka-czy-lekarz-kto-moze-wstrzykiwac-botoks/

(3) http://prawo.rp.pl/artykul/1103860.html

(4) http://prawo.rp.pl/artykul/757695,1098877-Lekarze-i-kosmetyczki-a-wstrzykiwanie-botoksu.html