Wykładowca i praktyk z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w wąskim obszarze prawa medycznego. Absolwent Prawniczego Seminarium Doktoranckiego Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Magister prawa (KUL) oraz politologii (UMCS). Autor dysertacji doktorskiej o odpowiedzialności prawnej za błędy lekarskie.

 

Przez ponad osiem lat pełnił funkcję prawnika-specjalisty w biurze rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sądzie w Lubelskiej Izbie Lekarskiej. Uczestnik wielu kursów oraz szkoleń z zakresu działalności leczniczej. Prelegent serii konferencji pt. Uniwersytet Zdrowia Kobiety oraz innych.

 

Certyfikowany mediator Polskiego Centrum Mediacji będący zwolennikiem pozasądowego rozwiązania sporu pacjenta z lekarzem. Dziesięć lat praktyki zawodowej to wielu zadowolonych ze współpracy lekarzy.