Otwarcie gabinetu medycyny estetycznej – wymagania formalno-prawne

Coraz więcej osób korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, stopniowo przestaje być to temat tabu. Obserwując jak rozwijają się gabinety medycyny estetycznej, część z nas – niezależnie od tego, czy jesteśmy lekarzami, czy nie, zastanawia się nad inwestycją w otwarcie własnego gabinetu medycyny estetycznej. Chcąc prowadzić gabinet medycyny estetycznej trzeba jednak pamiętać o wymogach formalno-prawnych.

 

 

Wymagania sanitarne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2014 r. jeszcze do niedawna regulowało warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia, lokal, wyposażenie i personel, które dotyczą usług świadczonych przez zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, odnowy biologicznej czy studio tatuażu. Z dniem 2 stycznia 2012 r. utraciły one swoją moc, jednak w wielu przypadkach Sanepid nadal kontroluje gabinety z tego sektora pod tym kątem. Dlatego tak ważne jest, aby przed rozpoczęciem podobnej działalności gospodarczej zapoznać się z wymogami, które zostały zawarte w tym rozporządzeniu. Placówki medyczne nie muszą spełniać wymogów sanitarnych, które nawiązują do wielkości lokalu, muszą jednak dostosować się do zasad ogólnobudowlanych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

 

 

Wymagania dla gabinetów lekarskich

 • temperatura powietrza w pomieszczeniach - powinna mieć co najmniej 24 st. C
 • lokalizacja na poziomie nie mniejszym niż 0,3 m od powierzchni wokół budynku
 • drzwi wejściowe powinny mieć szerokość co najmniej 0,9 m oraz wysokość co najmniej 2,0 m
 • wysokość pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 2,2 m.

 

 

Dokumentacja projektowa gabinetu medycznego

Zezwolenie na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia uzyskuje się na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego ustalonego z inwestorem. Należy w nim uwzględnić takie informacje, jak:

 • planowany zakres usług
 • ilość zatrudnionych osób
 • czas pracy
 • wytyczne dla branż projektowych.

 

 

Spełnienie wymagań jest w przypadku gabinetu medycyny estetycznej szczególnie ważne, ponieważ świadczy się w nim usługi o charakterze zabiegowym, a bardzo duża ilość zabiegów związana jest z naruszeniem ciągłości tkanek.

 

 

Wymagania dotyczące pomieszczeń w zakładzie opieki zdrowotnej

W gabinecie medycyny estetycznej tak jak w gabinetach zabiegowych trzeba pamiętać o wydzieleniu kilku pomieszczeń:

 • pomieszczenie, w którym świadczone są usługi (nie może być przechodnie)
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu i pacjentów
 • szatnia i poczekalnia
 • miejsce do przechowywania środków czystości
 • miejsce do przechowywania preparatów kosmetycznych
 • przestrzeń do składowania odpadów, w tym odpadów medycznych (skażonych krwią)
 • miejsce do przechowywania czystej i brudnej bielizny.

 

 

Gabinet medycyny estetycznej wyposażony w umywalki

Jednym z wymagań dotyczących wykonywania zabiegów jest zainstalowanie umywalki z ciepłą i zimną wodą w pomieszczeniu zabiegowym lub kosmetycznym. Jeżeli podczas zabiegów dochodzi do zewnęrznego zanieczyszczenia ciała, to dodatkowo gabinet powinien być wyposażony w łazienkę z natryskiem.

 

 

Sterylizacja narzędzi po zabiegach medycyny estetycznej

Do wielu zabiegów wykorzystuje się narzędzia wielokrotnego użytku, które po każdym ich wykorzystaniu należy odpowiednio zdezynfekować. W takim miejscu powinien zatem znaleźć się zlewozmywak, który będzie odizolowany od innych stanowisk. Sterylizacji muszą być poddawane wszystkie narzędzia, które stosuje się do zabiegów powodujących naruszenie tkanek ciągłych.

 

 

Wydzielone miejsce do sterylizacji

Do sterylizacji należy wydzielić miejsce, w którym umieszczone zostaną:

 • sterylizator parowy
 • blat materiałów skażonych, gdzie zostanie umieszczony co najmniej jeden pojemnik do dezynfekcji oraz blat materiałów czystych do przeglądania
 • sprzętu przed sterylizacją
 • blat materiałów sterylnych
 • dezynfektor.

 

 

Bezpieczeństwo i higiena w gabinecie medycyny estetycznej

Najważniejsze w pomieszczeniach, które wymagają zachowania szczególnej higieny, jest bezpieczeństwo. Należy zatem w planach lokalu uwzględnić stosowną instalację, szczególnie wentylację, która zapewni odpowiedni mikroklimat. Instalacja powinna być koniecznie poprowadzona podtynkowo lub w formie obudowanej.

 

 

Powyższe wymagania i przepisy mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i pacjentom/klientom gabinetu. Ponieważ w gabinecie medycyny estetycznej zabiegi wykonywane są z naruszeniem tkanek, to obowiązują zasady dotyczące gabinetu zabiegowego.